Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: KU WIATRAKOM 15

Indeks budynku:
2634
Ulica:
KU WIATRAKOM 15
Administrator:
Agnieszka Babkiewicz
Telefon:
661-500-332
Email:
agnieszka.babkiewicz@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Skarpie
Adres:
Grzymały-Siedleckiego 42
Telefon:
523664100
Kierownik:
Monika Zaręba
Zastępca:
Iwona Zielińska

###
Rok budowy:
1979
Obręb:
472
Działka:
62/4
Łączna powierzchnia działki:
3457 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
brak informacji m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
15857,55 zł
Fundusz remontowy:
-170881,3 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
X.2022 - IX.2023 / Odczyt radiowy 30.09.2023
Termin legalizacji wodomierzy:
2023
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2031
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2018
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2019
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
2023
Przegląd gazowy:
2023
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###