Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: NAŁKOWSKIEJ 12

Indeks budynku:
2744
Ulica:
NAŁKOWSKIEJ 12
Administrator:
Halina Kamińska
Telefon:
661-500-337
Email:
halina.kaminska@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Skarpie
Adres:
Grzymały-Siedleckiego 42
Telefon:
523664100
Kierownik:
Monika Zaręba
Zastępca:
Iwona Zielińska

###
Rok budowy:
1971
Obręb:
472
Działka:
60/8
Łączna powierzchnia działki:
3033 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
brak informacji m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
7144,21 zł
Fundusz remontowy:
294282,8 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
XII.2022 - XI.2023 / Odczyt radiowy 30.11.2023
Termin legalizacji wodomierzy:
2023
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2030
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2018
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2020
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
2023
Przegląd gazowy:
2023
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2025
###