Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: GRZYMAŁY - SIEDLECKIEGO 33

Zapraszamy na spotkanie Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami 10 kwietnia 2024 r. godz. 17:00 Dom Kultury Modraczek ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy.
###
Indeks budynku:
2854
Ulica:
GRZYMAŁY - SIEDLECKIEGO 33
Administrator:
Halina Kamińska
Telefon:
661-500-337
Email:
halina.kaminska@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Skarpie
Adres:
Grzymały-Siedleckiego 42
Telefon:
523664100
Kierownik:
Monika Zaręba
Zastępca:
Iwona Zielińska

###
Rok budowy:
1971
Obręb:
472
Działka:
60/11
Łączna powierzchnia działki:
3099 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
314;84 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
6192,8 zł
Fundusz remontowy:
376875,16 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
XII.2023 - XI.2024 / Odczyt radiowy 30.11.2024
Termin legalizacji wodomierzy:
2024
Uwagi legalizacja:
Wymiana baterii:
2031
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2023
Przegląd gazowy (wykonany w):
2023
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2023
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2019
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
2024
Przegląd gazowy:
2024
Przegląd roczny budynku:
2024
Przegląd pięcioletni budowlany:
2028
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###