Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: GRZYMAŁY - SIEDLECKIEGO 33

Indeks budynku:
2854
Ulica:
GRZYMAŁY - SIEDLECKIEGO 33
Administrator:
Halina Kamińska
Telefon:
661-500-337
Email:
halina.kaminska@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Skarpie
Adres:
Grzymały-Siedleckiego 42
Telefon:
523664100
Kierownik:
Monika Zaręba
Zastępca:
Iwona Zielińska

###
Rok budowy:
1971
Obręb:
472
Działka:
60/11
Łączna powierzchnia działki:
3099 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
314;84 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
5200,46 zł
Fundusz remontowy:
292375,2 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
XII.2022 - XI.2023 / Odczyt radiowy 30.11.2023
Termin legalizacji wodomierzy:
2024
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2031
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2018
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2019
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
14.02.2023 od godz. 16:00; 18.02.2023 od godz. 9:00
Przegląd gazowy:
14.02.2023 od godz. 16:00; 18.02.2023 od godz. 9:00
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###