Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: GRZYMAŁY - SIEDLECKIEGO 34

Indeks budynku:
2855
Ulica:
GRZYMAŁY - SIEDLECKIEGO 34
Administrator:
Agnieszka Babkiewicz
Telefon:
661-500-332
Email:
agnieszka.babkiewicz@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Skarpie
Adres:
Grzymały-Siedleckiego 42
Telefon:
523664100
Kierownik:
Monika Zaręba
Zastępca:
Iwona Zielińska

###
Rok budowy:
1972
Obręb:
471
Działka:
79/3
Łączna powierzchnia działki:
1911 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
181;45 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
4609,79 zł
Fundusz remontowy:
-23153,8 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
III.2023 - II.2024 / Odczyt radiowy 28.02.2024
Termin legalizacji wodomierzy:
2026
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2030
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2018
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2019
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
15.02.2023 od godz. 16:00; 18.02.2023 od godz. 9:00
Przegląd gazowy:
15.02.2023 od godz. 16:00; 18.02.2023 od godz. 9:00
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###