Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: LELEWELA 45

Indeks budynku:
1113
Ulica:
LELEWELA 45
Administrator:
Józef Gałczyński
Telefon:
661-307-264
Email:
jozef.galczynski@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Centrum
Adres:
Czerkaska 32
Telefon:
523664300
Kierownik:
Emilia Kabacińska
Zastępca:
Robert Szyca

###
Rok budowy:
1963
Obręb:
176
Działka:
244;245;239/1;114
Łączna powierzchnia działki:
2262 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
310;04 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
6707,84 zł
Fundusz remontowy:
164748,34 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
III.2023 - II.2024 / Odczyt radiowy 28.02.2024
Termin legalizacji wodomierzy:
2026
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2030
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2021
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2022
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
listopad 2023
Przegląd gazowy:
listopad 2023
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2027
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2027
###