Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: BIAŁOGARDZKA 22

Indeks budynku:
3332
Ulica:
BIAŁOGARDZKA 22
Administrator:
Izabela Smolińska
Telefon:
669-801-298
Email:
izabela.smolinska@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Wyżynach
Adres:
Przyjazna 13
Telefon:
523664200
Kierownik:
Piotr Krzyżaniak
Zastępca:
Ireneusz Mikołajski

###
Rok budowy:
1976
Obręb:
484
Działka:
5/23
Łączna powierzchnia działki:
1956 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
235;88 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
227,21 zł
Fundusz remontowy:
-13810,09 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
III.2023 - II.2024 / Odczyt radiowy 28.02.2024
Termin legalizacji wodomierzy:
2023
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2031
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2019
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2019
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
2023
Przegląd gazowy:
2023
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2024
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###