Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: BOYA - ŻELEŃSKIEGO 36

Indeks budynku:
3559
Ulica:
BOYA - ŻELEŃSKIEGO 36
Administrator:
Barbara Żytka
Telefon:
782-004-221
Email:
barbara.zytka@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Wyżynach
Adres:
Przyjazna 13
Telefon:
523664200
Kierownik:
Piotr Krzyżaniak
Zastępca:
Ireneusz Mikołajski

###
Rok budowy:
1978
Obręb:
478
Działka:
44/1
Łączna powierzchnia działki:
2816 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
224;75 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
2012,95 zł
Fundusz remontowy:
-244647,53 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
IX.2022 - VIII.2023 / Odczyt radiowy 31.08.2023
Termin legalizacji wodomierzy:
2024
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2031
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2019
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2019
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
2023
Przegląd gazowy:
2023
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2024
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###