Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: ZAJĘCZA 6

Indeks budynku:
3773
Ulica:
ZAJĘCZA 6
Administrator:
Kamila Godyńska-Czemerys
Telefon:
697-400-363
Email:
kamila.godynska@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Wyżynach
Adres:
Przyjazna 13
Telefon:
523664200
Kierownik:
Piotr Krzyżaniak
Zastępca:
Ireneusz Mikołajski

###
Rok budowy:
1987
Obręb:
186
Działka:
51/9
Łączna powierzchnia działki:
4871 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
434;33 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
4162,91 zł
Fundusz remontowy:
-18408,88 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
XI.2022 - X.2023 / Odczyt radiowy 31.10.2023
Termin legalizacji wodomierzy:
2024
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2031
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2019
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2019
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
2023
Przegląd gazowy:
2023
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2024
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###