Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH bl.1 9

Indeks budynku:
1331
Ulica:
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH bl.1 9
Administrator:
Janusz Kupniewski
Telefon:
539-526-446
Email:
janusz.kupniewski@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Centrum
Adres:
Czerkaska 32
Telefon:
523664300
Kierownik:
Emilia Kabacińska
Zastępca:
Robert Szyca

###
Rok budowy:
1966
Obręb:
194
Działka:
399/13;388/18;394/1;392/2
Łączna powierzchnia działki:
2241 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
267;64 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
4437,62 zł
Fundusz remontowy:
264571,55 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
XII.2022 - XI.2023 / Odczyt radiowy 30.11.2023
Termin legalizacji wodomierzy:
2023
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2030
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2021
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2022
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
listopad 2023
Przegląd gazowy:
listopad 2023
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2027
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2027
###