Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: GRABOWA 1

Indeks budynku:
1460
Ulica:
GRABOWA 1
Administrator:
Józef Gałczyński
Telefon:
661-307-264
Email:
jozef.galczynski@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Centrum
Adres:
Czerkaska 32
Telefon:
523664300
Kierownik:
Emilia Kabacińska
Zastępca:
Robert Szyca

###
Rok budowy:
1972
Obręb:
176
Działka:
57
Łączna powierzchnia działki:
668 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
528;29 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
6682,07 zł
Fundusz remontowy:
70612.00 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
III.2023 - II.2024 / Odczyt radiowy 28.02.2024
Termin legalizacji wodomierzy:
2025
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2023
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2021
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2022
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
listopad 2023
Przegląd gazowy:
listopad 2023
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2027
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2027
###