Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: OGRODY 27

Zapraszamy na spotkanie Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami 10 kwietnia 2024 r. godz. 17:00 Dom Kultury Modraczek ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy.
###
Indeks budynku:
2529
Ulica:
OGRODY 27
Administrator:
Agnieszka Babkiewicz
Telefon:
661-500-332
Email:
agnieszka.babkiewicz@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Skarpie
Adres:
Grzymały-Siedleckiego 42
Telefon:
523664100
Kierownik:
Monika Zaręba
Zastępca:
Iwona Zielińska

###
Rok budowy:
1976
Obręb:
472
Działka:
61/5
Łączna powierzchnia działki:
2614 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
725;59 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
17275,16 zł
Fundusz remontowy:
-114691,49 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
IV.2023 - III.2024 / Odczyt radiowy 31.03.2024
Termin legalizacji wodomierzy:
2028
Uwagi legalizacja:
2
Wymiana baterii:
2031
Uwagi wymiana baterii:

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2023
Przegląd gazowy (wykonany w):
2023
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2023
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2020
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
10.04.2024 od godz. 9:00 i 11.04.2024 od godz. 16:00
Przegląd gazowy:
10.04.2024 od godz. 9:00 i 11.04.2024 od godz. 16:00
Przegląd roczny budynku:
2024
Przegląd pięcioletni budowlany:
2028
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2024
###