Localhost via UNIX socket Panel Mieszkańca

Budynek: OGRODY 31

Indeks budynku:
2531
Ulica:
OGRODY 31
Administrator:
Halina Kamińska
Telefon:
661-500-337
Email:
halina.kaminska@smbudowlani.pl

###
Zarządca:
SM Budowlani - Administracja Na Skarpie
Adres:
Grzymały-Siedleckiego 42
Telefon:
523664100
Kierownik:
Monika Zaręba
Zastępca:
Iwona Zielińska

###
Rok budowy:
1976
Obręb:
472
Działka:
61/9
Łączna powierzchnia działki:
2828 m2
Powierzchnia wspólna budynku:
681;58 m2
Rzut:

###
Zadłużenie budynku:
10380,27 zł
Fundusz remontowy:
47613,35 zł

###
Okres rozliczeniowy/termin odczytu mierników
IV.2023 - III.2024 / Odczyt radiowy 31.03.2024
Termin legalizacji wodomierzy:
2023
Uwagi legalizacja:
brak
Wymiana baterii:
2030
Uwagi wymiana baterii:

###
Rodzaj prac
Wymiana stolarki okiennnej w częściach wspólnych na 11 piętrze
Wykonawca
PW LECH Sp. z o.o.
Planowane rozpoczęcie
01-06-2023
Planowane zakończenie
15-12-2023
Uwagi

###
Aktualny
Wykonany w :
Przegląd kominiarski (wykonany w)
2022
Przegląd gazowy (wykonany w):
2022
Przegląd roczny budynku (wykonany w):
2022
Przegląd pięcioletni budowlany (wykonany w):
2018
Przegląd pięcioletni elektryczny (wykonany w):
2020
Najbliższy
Planowany w:
Przegląd kominiarski:
2023
Przegląd gazowy:
2023
Przegląd roczny budynku:
2023
Przegląd pięcioletni budowlany:
2023
Przegląd pięcioletni elektryczny:
2025
###